Information om GDPR

Vi följer dataskyddsförordningen (GDPR). Vi ser det som en självklarhet att varken sälja, handla eller hyra ut dina personliga uppgifter till andra och vi följer givetvis de regler som finns i dataskyddsförordningen. Enligt dataskyddsförordningen ska du som kund få information om hur dina personuppgifter behandlas vilket beskrivs nedan.

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig enligt följande:1. VID KÖP AV VÅRA TJÄNSTER:
För- och efternamn, Personnummer, Adress, Mailadress, Telefonnummer. Syftet med en sådan behandling är för att kunna leverera vår tjänst till dig och för bokföringslagen. Vi får dessa uppgifter personligen från dig när du genomför ett köp genom vår hemsida. Dina uppgifter sparas hos vår hemsideleverantör Hemsida24 och hos vår bokföringsleverantör. Dina uppgifter sparas i 7 år enligt bokföringslagen. Efter det raderas dina uppgifter om du inte längre är kund hos oss.

2. VID NEDLADDNING AV GRATISPRODUKTER:
Vi sparar namn och mailadress hos mailleverantör Mailerlite för utskick av gratisprodukter som i sin tur används till informationsmail och kampanjutskick. Dessa uppgifter lämnar du själv och samtycker till när du anmäler dig. Du kan sedan när du vill med ett enkelt klick avsluta utskicken från oss.

3. I KURSER:
Vi sparar inspelade gruppsamtal i våra kurser för att du ska kunna gå tillbaka och lyssna för att få ut det bästa av kursen eller om du har missat ett gruppsamtal. De samtalen sparas så länge kursen pågår, sedan raderas dessa. Samtalen sparas hos vår molntjänstleverantören Vimeo och delas i kursens slutna Facebookgrupp.

4. PÅ HEMSIDAN:
Vi sparar referensutlåtande som text, bild eller video av kunder som har givit ett godkännande.

5. KUNDUNDERSÖKNINGAR / UTVÄRDERINGAR
Vi sparar kundundersökningar och utvärderingar som du självmant har svarat på och samtyckt till i Google Drive med säkra uppdaterade lösenord. De sparas så länge vi arbetar med dem och sedan raderas dessa.

6. SAMMANFATTNING
Vi behandlar dina personuppgifter med största försiktighet och delar eller säljer dem inte vidare till någon tredjepart.  Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på hello(snabela)nennazetterstrom.se Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen. 

Uppdaterad 2021-07-22