Hypnos
Creative Mind Communication

"Hypnosterapi och hypnos är coaching i reafart tör djupgående och snabba resultat".

Jag har utvecklat mitt arbetssätt inom coachingen för att du, som menar allvar med din önskan om en hållbar förändring i ditt liv, ska få ut mesta möjliga av vårt samarbete. Därför tar jag det ett steg längre och erbjuder hypnoterapi och hypnos för dig, som väljer detta i vårt samarbete, för snabba och djupgående resultat!
 

Allt fler förstår fördelarna det ger att arbeta med HELHETEN! Kropp och sinne är ett system som samverkar precis som en dator och dess program. Ibland funkar datorn inte helt optimalt och då kan det vara ett program som ligger och stör i bakgrunden. Det är likadant med kroppen och våra mentala processer! Du kan ha en mental spärr, eller ett omedvetet mönster, som ligger och stör i bakgrunden och som kanske tom hindrar dig att göra det som du vill!

Känner du att du vill ta dig själv till en ny nivå, kanske snabbare och mer djupgående än du trodde är möjligt!  
Boka din tid hos Nenna Zetterström här >

Hypnos är ett resursfyllt tillstånd, då du befinner dig i ditt undermedvetna sinne. Det är ett djupt avslappnat och behagligt tillstånd där du släpper på behovet av att hitta rationella förklaringar. Det är då du kan hitta lösningen som du tidigare trodde var olöslig, lugnet som du trodde var oupnåeligt, balansen som du känt varit så långt borta.

Hypnos innebär att du kan uppleva en inre frid och en känsla av fullkomlig närvaro och tidlöshet. Många upplever hypnos som sann inre klarhet med tillgång till svaren.
Hypnoterapi, Creative Mind Communication kan hjälpa dig hitta pusselbiten som kan få allt att falla på plats. Varmt Välkommen till Creative Mind Communication 0739-05 24 77
Hypnoterapi, Creative Mind Communication kan hjälpa dig hitta pusselbiten som kan få allt att falla på plats. Varmt Välkommen till Creative Mind Communication 0739-05 24 77

Allt fler arbetsgivare ser värdet av mental träning som stresshantering och också hypnos. Kolla vad som gäller på din arbetsplats om du kan omfattas av friskvårdsbidrag som finns via allt fler arbetsgivare.
Hypnos är ett resursfyllt tillstånd, då du befinner dig i ditt undermedvetna sinne. Det är ett djupt avslappnat och behagligt tillstånd där du släpper på behovet av att hitta rationella förklaringar. Det är då du kan hitta lösningen som du tidigare trodde var olöslig, lugnet som du trodde var oupnåeligt, balansen som du känt varit så långt borta.

Hypnos innebär att du kan uppleva en inre frid och en känsla av fullkomlig närvaro och tidlöshet. Många upplever hypnos som sann inre klarhet med tillgång till svaren. Andra kan uppleva det som en ljusare väg framåt helt enkelt.
Creative Mind Communication & Nenna Zetterström - Hypnos, hypnoterapi, mental träning, ledarskapsutveckling som kan hjälpa dig hitta ljuset och navigera i ditt liv
Creative Mind Communication & Nenna Zetterström - Hypnos, hypnoterapi, mental träning, ledarskapsutveckling som kan hjälpa dig hitta ljuset och navigera i ditt liv
Hypnos är ett helt naturligt tillstånd som du passerar naturligt varje dag, både när du vaknar och när du somnar. Det är individuellt hur vi upplever hypnostillstånd. Så som du brukar uppleva dina drömmar kan vara en liknelse över hur du kan uppleva hypnos. Säkert vet du när du själv provar hypnoterapi! 

En del upplever hypnos med inre synintryck medan andra kan få inre upplevelser i form av hörsel eller känselintryck. Vi upplever som sagt hypnos olika och till största delen beror hypnosens effektivitet på din egen villighet att tillåta dig att fullt ut ta till dig hypnosen. 

 
...WOW…
"Jag är sååååå tacksam över att jag vågade prova hypnos! Hypnosen har gett mig lugnet och det här är det bästa jag gjort!
Jag känner mig så fri! Tack Nenna för hjälpen!"  Carina
Eftersom vi jobbar med ditt inre där oro och stress kan ha samlats så kan hypnos vara användbart och göra stor skillnad vid allt som har sitt ursprung från stress.

Det är en effektiv metod att frigöra från energiblockeringar som kan komma från tex stress, oro, dålig självkänsla, sömnsvårigheter, trauman, stamning, skuld och skam. Hypnos används också med fördel som hjälp för att sluta röka och vid viktproblem. Listan kan göras oändligt lång över områden där hypnoterapi kan vara effektivt och synnerligen användbart!

När du genomgår en hypnossession jobbar vi med att neutralisera gamla minnen och känslor, vi jobbar med orsaken. Då kan även andra, sekundära, symtom lindras och de kan till och med helt försvinna. Likna det vid ett pärlhalsband. Om du har en energiblockering i en pärla långt inne på tråden, och "klipper av" den vid pärlan med energiblockeringen, då kan flera andra pärlor trilla bort, flera andra symtom kan försvinna.
Hypnos kan lindra även sekundära symtom
Hypnos kan lindra även sekundära symtom
Det undermedvetna sinnet
Det undermedvetna sinnet styr ca 90-95 % av dina dagliga aktiviteter och använder sig av redan inlärda mönster och processer som inte kräver tankeverksamhet för att genomföra. Det här är ett reaktivt sinne som reagerar blixtfort utan värdering utan handlar direkt. Som du säkert redan förstår så är  hypnoterapins styrka, att kunna vara så effektivt, att vi arbetar i det undermedvetna som utgör den större delen av det totala sinnet.

Om du har ett inlärt mönster som gör det svårt för dig i olika sammanhang kan du under hypnos göra förändringen i ditt undermedvetna till att "lära om" eller "programmera om" mönstret till något mer värdefullt och användbart för dig.
Det omedvetna sinnet
Det omedvetna sinnet kallar vi i dagligt tal för instinkter som tex flyktbeteende. Enigt vissa läror finns cellminnen eller inlärda beteende från tidigare liv som kan fortsätta att styra ett beteende. 
Det medvetna sinnet
Eller det genomförande sinnen. Det är här du planerar, tänker och genomför olika aktiviteter. Det är bara så lite som ca 5-10 % av din totala kapacitet som utgör ditt medvetna sinne!
 

Creative Mind Communication   |   0739-05 24 77   |   bokatid [snabel a] c-m-c.se   |   Coaching, Mental training & Consulting - for Leadership and Lifestyle (th)at work(s)