Mer om Hypnos II
Creative Mind Communication

"Hypnosterapi och hypnos är coaching i reafart tör djupgående och snabba resultat".
Hypnos är ett helt naturligt tillstånd som du passerar naturligt varje dag, både när du vaknar och när du somnar. Det är individuellt hur vi upplever hypnostillstånd. Så som du brukar uppleva dina drömmar kan vara en liknelse över hur du kan uppleva hypnos. Säkert vet du när du själv provar hypnoterapi! 

En del upplever hypnos med inre synintryck medan andra kan få inre upplevelser i form av hörsel eller känselintryck. Vi upplever som sagt hypnos olika och till största delen beror hypnosens effektivitet på din egen villighet att tillåta dig att fullt ut ta till dig hypnosen. 

Mer om hypnos och När är hypnos användbart >

 
...WOW…
"Jag är sååååå tacksam över att jag vågade prova hypnos! Hypnosen har gett mig lugnet och det här är det bästa jag gjort!
Jag känner mig så fri! Tack Nenna för hjälpen!"  Carina

Creative Mind Communication   |   0739-05 24 77   |   bokatid [snabel a] c-m-c.se   |   Coaching, Mental training & Consulting - for Leadership and Lifestyle (th)at work(s)