Coaching
        kan ge nya perspektiv

Creative Mind Communication
Coaching - hur fungerar det

"Coaching kan ge dig verktyg att se saker ur nya perspektiv och hitta det som  känns rätt och fungerar för dig. Verktyg som gör att du har lättare att hålla fokus, följa din väg  och ta plats i ditt eget liv"

COACHING - hur funkar det

Om du tittar på bilden här ovan med de tre stolarna så symboliserar den hur olika vi uppfattar saker. Beroende på vilken stol du och dina arbetskamrater, vänner eller familjemedlemmar sitter på så upplever ni världen olika. Var och en av er beskriver världen utifrån sitt eget perspektiv. Förändringsarbete handlar om att kunna tänka i nya banor för att se nya perspektiv och det kan vi behöva hjälp med.


Jag använder bland annat med NLP som coachingmetod för jag har av egen erfarenhet sett och känt att det ger sån genomslagskraft! NLP är en av de starkast växande kommunikations och ledarskaps metoderna idag och visar hur tanke, känsla och handling hör ihop och att våra medvetna val och handlingar ger oss våra olika resultat. Inom NLP fokuserar man från nutid och framåt, d v s på lösning och inte på problem, på strategier eller metoder som fungerar istället för dem som inte gör det, på framtid istället för på dåtid.


Varför och vad det är som gör att det fungerar är inga frågor man ställer sig inom NLP utan man fokuserar”att det fungerar”. Och fungerar inte det man gör, då testar man något annat. Livet, liksom NLP, är en process och ett förhållningssätt med många verktyg som man använder för att skapa de resultat man vill uppnå.


 

...hitta tillbaka till balansen...

"Jag går regelbundet till Nenna för både jag och min omgivning märker hur bra det är för mig som stressad företagare att hitta tillbaka till balansen och det gör jag med Nennas fantastiska hjälp!" Carina

 

...ständigt nya insikter...

"Med Nenna Zetterströms hjälp kommer jag ständigt till nya insikter och drar lärdom. Oj vad jag har utvecklats!" Ola

...lärt mig hitta glädjen i livet…

"Nenna Zetterström har coachat mig under en tid. Mycket spännande men också roligt. Hon har fått mig att tänka i nya banor och gett mig verktyg att jobba vidare med själv. Nenna kom in i mitt liv i precis rätt ögonblick, det är jag otroligt glad för! Hon har lärt mig att hitta glädjen i livet, att tycka om mig själv och öppnat nya vägar.  Nenna är en fantastisk coach, ärlig och ödmjuk, hon får mig att växa!" Marie

 

...Tack för att jag hittat en coach som dig…

"Att ta hjälp av en Coach är som att sudda ut glappet mellan där jag är och dit jag vill- coachingen gör att jag förstår varje steg jag tar!  Tack för att jag hittat en Coach som dig Nenna!"             Carolina A