CmC - Coaching

"Coaching kan ge dig verktyg att hitta det som fungerar för dig. Verktyg som gör att du har lättare att hålla fokus, följa din väg  och ta plats i ditt eget liv"

COACHING - vad det är & vad det inte är

Många tror att en coach ska komma med absoluta svar och ge råd hur man ska handla i olika skeden i livet. Inget kunde vara mer felaktigt! Att gå till en coach innebär att du tar eget, aktivt ansvar för ditt liv.

Att ta hjälp av en coach när du vill göra en förändring är att arbeta med dig själv och din personliga utveckling och då blundar du inte längre för det du upplever som mindre lätt som du har framför dig utan du tar kommando att börja styra ditt liv och dig själv i den riktning du vill!

Med väl beprövade och kraftfulla verktyg och individuella coachsamtal, som ger dig möjlighet till reflektion och självinsikt, fokuserar vi tillsammans på dina möjligheter och jag hjälper dig att hitta din självmotivation, utveckla framgångsrika attityder och beteenden och stärkande målbilder. Med redskap som bland annat mental träning och självsuggestionsteknik ökar din känslomässiga balans vilket hjälper dig att omvandla negativa tankemönster till kreativitet och framgång. Då kan du ta kommandot över din situation, våga gå utanför boxen, påverka förutsättningarna och möta förändringar. Det ger dig mod att växa och utvecklas både i ditt Personliga Ledarskap och som individ.


 

...hitta tillbaka till balansen...

"Jag går regelbundet till Nenna för både jag och min omgivning märker hur bra det är för mig som stressad företagare att hitta tillbaka till balansen och det gör jag med Nennas fantastiska hjälp!" Carina

 

...Tack för att jag hittat en coach som dig…

"Att ta hjälp av en Coach är som att sudda ut glappet mellan där jag är och dit jag vill- coachingen gör att jag förstår varje steg jag tar!  Tack för att jag hittat en Coach som dig Nenna!"             Carolina A
Kundutlåtande: Nenna Zetterström har hjälpt mig att göra stora framsteg i min kamp mot ångest och stress i arbetsrelaterade situationer. Jag har genom hennes hjälp lärt mig känna mig själv på nytt och kunnat hitta mitt jag där jag mår som bäst. Nenna har, med hennes kunskap om hur hjärnan och kroppen fungerar, på endast ett år hjälpt mig från att vara en hårsmån från att gå in i väggen till att må jättebra! Jag är evigt tacksam att jag går till henne och har rekommenderat Nenna till många vänner och familj! // Erica B   -  Coach, hypnos, ledarskap - Nenna Zetterström & Creative mInd Communication - jag hjälper dig med din utveckling
Kundutlåtande: Nenna Zetterström har hjälpt mig att göra stora framsteg i min kamp mot ångest och stress i arbetsrelaterade situationer. Jag har genom hennes hjälp lärt mig känna mig själv på nytt och kunnat hitta mitt jag där jag mår som bäst. Nenna har, med hennes kunskap om hur hjärnan och kroppen fungerar, på endast ett år hjälpt mig från att vara en hårsmån från att gå in i väggen till att må jättebra! Jag är evigt tacksam att jag går till henne och har rekommenderat Nenna till många vänner och familj! // Erica B - Coach, hypnos, ledarskap - Nenna Zetterström & Creative mInd Communication - jag hjälper dig med din utveckling

...ständigt nya insikter...

"Med Nenna Zetterströms hjälp kommer jag ständigt till nya insikter och drar lärdom. Oj vad jag har utvecklats!" Ola

...lärt mig hitta glädjen i livet…

"Nenna Zetterström har coachat mig under en tid. Mycket spännande men också roligt. Hon har fått mig att tänka i nya banor och gett mig verktyg att jobba vidare med själv. Nenna kom in i mitt liv i precis rätt ögonblick, det är jag otroligt glad för! Hon har lärt mig att hitta glädjen i livet, att tycka om mig själv och öppnat nya vägar.  Nenna är en fantastisk coach, ärlig och ödmjuk, hon får mig att växa!" Marie

 

Creative Mind Communication   |   0739-05 24 77   |   bokatid [snabel a] c-m-c.se 
Leadership & Lifestyle (th)at work(s) - with So(u)lution and Purpose in Mind