Coaching & Mental träning
Creative Mind Communication

"Coaching & mental träning kan ge dig verktyg att göra de förändringar som du vill åstadkomma för att navigera och styra själv".

KÄNNER DU ATT NÅGOT AV FÖLJANDE
STÄMMER IN PÅ DIG OCKSÅ?

Du kan känna dig otillräcklig och VILL KÄNNA DIG KRAFTFULL

Ibland känner du dig tom och VILL KÄNNA DIG INSPIRERAD
 

Det händer att du känner dig instängd och du VILL KÄNNA DIG FRI

Emellanåt känns det kanske tungt och du VILL KÄNNA LÄTTHET

Vissa dagar känns helt omotiverade när du egentligen VILL KÄNNA GLÄDJE

Upplever du dig sårbar och du VILL KÄNNA DIG SÄKER
 

Du vill:
•må BÄTTRE
UTVECKLA dig själv
•bättre FÖRSTÅ dig själv och andra
•komma LOSS & komma VIDARE
•lära dig att HANTERA yttre och inre stress
•känna LUGN & SJÄLVFÖRTROENDE 
•känna högre LIVSKVALITE       
•ha en större positiv LIVSSYN
•ha mer ENERGI                               
•förändra BETEENDE                                   
•uppnå MÅLVETA VAD DU VILL
•hitta DRIVKRAFT
•träna MENTALT  för bättre RESULTAT
•känna mer BALANS i livet

 

Du vet VAD du behöver göra men ... DU VET INTE HUR du ska göra?


Det här är vanliga känslor som vi alla kan uppleva emellanåt. När du hamnar i situationer där du känner att din kraft tryter och du börjar springa fortare och fortare för att hinna med, då kan det vara dags att dra i handbromsen och ta hjälp. Att gå till en coach eller mental tränare kan vara första steget du tar till att börja värdesätta dig själv så mycket att du faktiskt tar tag i det där som du vet att du behöver göra. Anledningarna till att du inte tagit tag i det tidigare kan vara flera men den vanligaste orsaken är att du inte vet HUR du ska börja! Du vet VAD du behöver göra/förändra men du vet inte HUR! Det är här det är både effektivt och välgörande att ta hjälp. 

Det är alltid ett förtroende att anlita en coach/mental tränare och vi behöver båda, både du och jag, känna att vi har det förtroendet på plats. Därför bokar jag alltid ett första möte där vi ser om vi passar för varandra. Jag arbetar inte som en vanlig coach/mental tränare utan du som kommer till mig får konkreta verktyg samtidigt som du får egen utveckling. 
 


Då kan Creative Mind Communication vara helt rätt för dig!
CmC - Coaching & Consulting for Leadership and Lifestyle (th)at work(s)

 
Många tror att en coach ska komma med absoluta svar och ge råd hur man ska handla i olika skeden i livet. Inget kunde vara mer felaktigt! Att gå till en coach innebär att du tar eget, aktivt ansvar för ditt liv.

Att ta hjälp av en coach när du vill göra en förändring är att arbeta med dig själv och din personliga utveckling och då blundar du inte längre för det du upplever som mindre lätt som du har framför dig utan du tar kommando att börja styra ditt liv och dig själv i den riktning du vill!

Med väl beprövade och kraftfulla verktyg och individuella coachsamtal, som ger dig möjlighet till reflektion och självinsikt, fokuserar vi tillsammans på dina möjligheter och jag hjälper dig att hitta din självmotivation, utveckla framgångsrika attityder och beteenden och stärkande målbilder. Med redskap som bland annat mental träning och självsuggestionsteknik ökar din känslomässiga balans vilket hjälper dig att omvandla negativa tankemönster till kreativitet och framgång. Då kan du ta kommandot över din situation, våga gå utanför boxen, påverka förutsättningarna och möta förändringar. Det ger dig mod att växa och utvecklas både i ditt Personliga Ledarskap och som individ.
Jag använder bland annat med NLP som coachingmetod för jag har av egen erfarenhet sett och känt att det ger sån genomslagskraft! NLP är en av de starkast växande kommunikations och ledarskaps metoderna idag och visar hur tanke, känsla och handling hör ihop och att våra medvetna val och handlingar ger oss våra olika resultat. Inom NLP fokuserar man från nutid och framåt, d v s på lösning och inte på problem, på strategier eller metoder som fungerar istället för dem som inte gör det, på framtid istället för på dåtid.

Varför och vad det är som gör att det fungerar är inga frågor man ställer sig inom NLP utan man fokuserar”att det fungerar”. Och fungerar inte det man gör, då testar man något annat. Livet, liksom NLP, är en process och ett förhållningssätt med många verktyg som man använder för att skapa de resultat man vill uppnå.

Mental träning och coaching handlar om att öva upp din förmåga att styra dina tankar, inre bilder och känslor och att fokuserat bygga upp självförtroende och kraft att veta att du har förmågan att handskas med det du behöver  hantera! Det spelar ingen roll om du sysslar med individuell eller lagidrott, om det gäller arbetslivet eller på mer privata plan, den mentala träningen är viktig för alla! 

Genom medvetenhet och insikt om din situation kan du öva in ett nytt tankemönster som kan ge dig en helt ny livssituation och vara skillnaden mellan dina tidigare prestationer och dina framtida resultat. Det ger ett öppnare sinne och större medvetenhet som i sin tur leder till handlingskraft och rätt prioriteringar. Dina tankar är navet som påverkar och styr dina handlingar och dagliga prestationer mest av allt.

Jag har utvecklat mitt arbetssätt inom coachingen för att du som väljer att samarbeta tillsammans med mig, och som menar allvar med din önskan om förändring, ska få ut mesta möjliga. Därför tar jag det ett steg längre och kan väva in  hypnoterapi och hypnos>  för dig som väljer detta för snabbare och mer djupgående resultat.

 

Det är värdefullt för alla att gå till en coach! Alla har nytta och användning av att coachas i olika skeden i livet. Den investering du gör i dig själv ger många gånger bättre resultat än att "försöka" på egen hand.

Till mig kommer individer som beslutat sig för att de är villiga att göra jobbet som behövs för att förändra sin situation och utvecklas för att leva det liv de vill leva!

Det är det personlig utveckling och personligt ledarskap handlar om - att bli fri från det som tidigare kan ha hindrat dig i olika situationer. Och att välja att leva med mer glädje, närvaro och balans i livet!

...hitta tillbaka till balansen...
 
"Jag går regelbundet till Nenna för både jag och min omgivning märker hur bra det är för mig som stressad företagare att hitta tillbaka till balansen och det gör jag med Nennas fantastiska hjälp!" Carina

...ständigt nya insikter...
 
"Med Nenna Zetterströms hjälp kommer jag ständigt till nya insikter och drar lärdom. Oj vad jag har utvecklats!" Ola
 
"...Men de senaste åren ha det känts som om jag inte hittat tillbaks. Som man var under is och letade efter hålet för att få luft. Jag har inte hittat det innan nu, med din hjälp Nenna. Min vägledare... Har du kollat om du inte har vingar på ryggen? För det är jag säker på att du har Nenna!"... Sofie Karlsson
 
kundutlåtande Nenna Zetterström & Creative Mind Communication - coaching, mental träning och ledarskapsutveckling som gör skillnad "Fantastiska kvinna! Har aldrig tidigare träffat en människa med sådan inkänning, kunskap och underbar energi. Genom hennes vägledning, mentala träning och coaching har jag fått ett lugn och nått nivåer jag aldrig trodde jag skulle uppnå! Kan vänligt men bestämt säga att ALLA borde gå till Nenna Zetterström, för sin egen skull! Vi är värda att må bra! Mina innerligaste, varmaste och starkaste rekommendationer! //Maria A"
...lärt mig hitta glädjen i livet…
"Nenna Zetterström har caachat mig  under en tid. Mycket spännande men också roligt. Hon har fått mig att tänka i nya banor och gett mig verktyg att jobba vidare med själv. Nenna kom in i mitt liv i precis rätt ögonblick, det är jag otroligt glad för! Hon har lärt mig att hitta glädjen i livet, att tycka om mig själv och öppnat nya vägar.  Nenna är en fantastisk coach, ärlig och ödmjuk, hon får mig att växa!"  Marie

Creative Mind Communication   |   0739-05 24 77   |   bokatid [snabel a] c-m-c.se   |   Coaching, Mental training & Consulting - for Leadership and Lifestyle (th)at work(s)