Nenna Zetterström is a Leadership & Life Strategist and transformation specialist. Nenna is consulting people and businesses globally to manage their leadership, making everyone in the organization or business understanding the value of True Leadership. Nenna has made it to her mission to inspire and educate people to become True Leaders through the transformative power of understanding change isn´t the way for becoming a true leader, but to heal the limiting believes stopping leadership to transform into authentic, True Leadership.

BOKEN "TRANSFORMATIONAL STORIES"

Nenna Zetterström is a Leadership & Life Strategist and transformation specialist. Nenna is consulting people and businesses globally to manage their leadership, making everyone in the organization or Nenna Zetterström is a Leadership & Life Strategist and transformation specialist. Nenna is consulting people and businesses globally to manage their leadership, making everyone in the organization or

Hej! Mitt namn är Nenna Zetterström och i den här boken "TRANSFORMATIONAL STORIES" delar jag med mig av den information och de insikter jag fick en morgon när min kropp gav upp och inte längre lydde mig. I det ögonblicket fick jag mitt "Spirit Calling" som transformerat mitt liv från grunden och som jag levt enligt sedan den dagen. Det här är anledningen till varför jag brinner för ledarskap och att få dela med mig av det som gjort så stor skillnad i mitt eget liv.

Jag hoppas du ska ha mycket glädje och stor nytta av det som förmedlas i den här boken och antologin.