Nenna Zetterström is a Leadership & Life Strategist and transformation specialist. Nenna is consulting people and businesses globally to manage their leadership, making everyone in the organization or business understanding the value of True Leadership. Nenna has made it to her mission to inspire and educate people to become True Leaders through the transformative power of understanding change isn´t the way for becoming a true leader, but to heal the limiting believes stopping leadership to transform into authentic, True Leadership.

BOKEN "FAMNA FEMININT LEDARSKAP"

Nenna Zetterström is a Leadership & Life Strategist and transformation specialist. Nenna is consulting people and businesses globally to manage their leadership, making everyone in the organization or Nenna Zetterström is a Leadership & Life Strategist and transformation specialist. Nenna is consulting people and businesses globally to manage their leadership, making everyone in the organization or

Hej! Mitt namn är Nenna Zetterström och i boken "FAMNA FEMININT LEDARSKAP" delar jag med mig av min egen resa för att famna ledarskap fullt ut. I boken, som är en antologi, får du ta del av vad feminint ledarskap är och vad det inte är.  Det finns många missuppfattningar om vad feminint ledarskap egentligen innebär och den röda tråden, och syftet med boken, är att reda ut vad begreppet faktiskt betyder.

Jag hoppas du ska ha mycket glädje med många insikter genom den här antologin och jag ser fram emot att signera boken till dig!